Om lystbådehavnen

Beliggenhed

Lillebælt, Kolding Fjord
55°29,7'N 9°30,0'E - kort 158


Havnen

Kolding Lystbådehavn er en selvejende institution og består af Nordhavnen umiddelbart W for N-lige dækmole og Sydhavnen, der er beliggende ved Kolding Å's udløb.


Dybder

Nordhavnen: 3,0 m
Sydhavnen: 2,5 m.
Anmærkning: Dybden i renden til Sydhavnen er midlertidigt aftaget til 2,2 m.


Største skibe

De største skibe der kan besejle havnen: Længde 14 m, bredde 5 m og dybgang 2,5 m.


Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m. NE-E-lig vind giver indtil 1,5 m højvande og W-lig vind indtil 1,5 m lavvande.


Strøm

Sydhavnen: Udløb fra åen giver E-gående strøm i selve havnen. Den E-gående strøm skærer den gravede rende til havnen under en vinkel på ca. 45°.


Afmærkning

Sejlrenden til Sydhavnen er på N-siden afmærket med grønne stager med topbetegnelse og på S-siden med røde stager med topbetegnelse.Historien om havnen

Kolding Havns grænse mod fjorden bestod indtil for en generation siden af 2 træmoler - en sydmole ud for Hasle Klinkers lagerplads - og lige overfor denne en tilsvarende nordmole. Disse 2 træmoler var dengang lystsejlernes havn.

Ved slutningen af 2. verdenskrig lå et stort areal i forlængelse af den gamle havns nordside opfyldt, og "Tyskerbroen" - oprindelig bygget til søsætning af torpedobåde - pegede ret ud i fjorden. Denne bro blev det første trin til den nuværende nordlige lystbådehavn.

Broen blev forlænget og år for år blev havnen udvidet med pæle- og pontonbroer, afgrænset og beskyttet af den nordre betonmole.

Kolding Sejlklub, Kolding Motorbådsklub, Kolding og Omegns Strandjagtforening indledte et samarbejde og traf i 1973 en aftale med Kolding Kommune om at leje og administrere lystbådsområdet, en havnemester blev ansat, og samarbejdet resulterede i 1979 i stiftelse af den selvejende institution "Kolding Lystbådehavn" med repræsentation af eet medlem fra hver af de 3 klubber samt 2 medlemmer udpeget af Kolding Kommune. Ved dannelse af Kolding Bådelaug fik denne også repræsentation i lystbådehavnens bestyrelse.

I 1979 blev lystbådehavnen udvidet ved bygningen af en ny havn på sydsiden af Kolding Å.

1100 kvadratmeter af de gamle eksportstalde blev i 1983 nedtaget bræt for bræt og genopført på sydhavnen i form af klublokaler, forretninger, toiletter, baderum osv.

I 1985 blev sydhavnen udvidet med en bro med tilhørende spunsvæg langs udløbet af Kolding Å.

Sydhavnen afsluttes i 1987 med en 152 m lang dækmole.

Den selvejende Institution "Kolding Lystbådehavn" råder nu tilsammen over 965 fortøjningspladser.

Nyt om Marina City
(16 Jun 2021)
 
Kolding Kommune har netop udsendt denne status over Marina City projektet:
  • Munck og Meldgaard skal være med til at bygge Marina City
  • Status for Marina City: Vi venter og gør klar
  • Udstilling i KOMtaineren om bæredygtighed i Marina City
  • Geotekniske undersøgelser af fjordbunden
  • Tre eksamensprojekter om Marina City giver god inspiration
  • Midlertidig skulptur af Erik Valter skaber refleksion om byudvikling
Musik på Marina Syd 19/8 og 20/8
(28 May 2021)

Sensommeren 2021 byder på musikalske toner i Marina Syd, hvor der over to dage vil være koncerter ved Lystbådehavnen. Torsdag den 19. august er det Queen Machine, vi får besøg af, og fredag den 20. august er det TV2...

Vi åbner nu for vandet på land
(22 Mar 2021)
 
Kære kunde. Vi åbner nu for vandet på land efter en lang kold periode med nattefrost, og vi glæder os til al den aktivitet, det medfører. Husk, at vi har fået større sorteringskrav i vores containergård...
 
Fokus på bæredygtighed i Marina City
(17 Dec 2020)

Marina City bliver et eksempelområde på udviklingen af et nyt, bæredygtigt by- og havneområde. Derfor tages der en række helt usædvanlige initiativer for at fremme biodiversiteten, begrænse CO2-udslippet, bygge anderledes og genanvende materialer på nye måder. 

Marina City rettes til efter borgernes forslag
(17 Dec 2020)

Færre boliger, lavere bygninger ud mod vandet og udgravning af fjordbunden om vinteren, der tager mest muligt hensyn til naturen. Det er nogle af borgernes forslag til ændringer, der arbejdes videre med omkring Marina City.
 
Powered by CuteNews


Flere nyheder?

Se listen med alle nyheder
ved at klikke her...

Eller tilmeld dig vores nyhedsbrev via tilmeldingsboksen i bunden af siden!

Havnekontorets åbningstider

Mandag-fredag:
Torsdag endvidere (1/4-31/10):
Weekend/helligdage:
Mellem jul og nytår:

Herudover kan der være enkelte lukkedage i løbet af
året, og de vil blive annonceret under 'Sidste nyt'
.

 

Kl. 9:00 til 10:30
Kl. 15:00 til 17:00
Lukket
Lukket

Ønsker du at tilmelde dig vores nyhedsbrev?


Kolding Lystbådehavn

Skamlingvejen 5
6000 Kolding
Tlf. +45 7553 2722