Om lystbådehavnen

Beliggenhed

Lillebælt, Kolding Fjord
55°29,7'N 9°30,0'E - kort 158


Havnen

Kolding Lystbådehavn er en selvejende institution og består af Nordhavnen umiddelbart W for N-lige dækmole og Sydhavnen, der er beliggende ved Kolding Å's udløb.


Dybder

Nordhavnen: 3,0 m
Sydhavnen: 2,5 m.
Anmærkning: Dybden i renden til Sydhavnen er midlertidigt aftaget til 2,2 m.


Største skibe

De største skibe der kan besejle havnen: Længde 14 m, bredde 5 m og dybgang 2,5 m.


Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m. NE-E-lig vind giver indtil 1,5 m højvande og W-lig vind indtil 1,5 m lavvande.


Strøm

Sydhavnen: Udløb fra åen giver E-gående strøm i selve havnen. Den E-gående strøm skærer den gravede rende til havnen under en vinkel på ca. 45°.


Afmærkning

Sejlrenden til Sydhavnen er på N-siden afmærket med grønne stager med topbetegnelse og på S-siden med røde stager med topbetegnelse.Historien om havnen

Kolding Havns grænse mod fjorden bestod indtil for en generation siden af 2 træmoler - en sydmole ud for Hasle Klinkers lagerplads - og lige overfor denne en tilsvarende nordmole. Disse 2 træmoler var dengang lystsejlernes havn.

Ved slutningen af 2. verdenskrig lå et stort areal i forlængelse af den gamle havns nordside opfyldt, og "Tyskerbroen" - oprindelig bygget til søsætning af torpedobåde - pegede ret ud i fjorden. Denne bro blev det første trin til den nuværende nordlige lystbådehavn.

Broen blev forlænget og år for år blev havnen udvidet med pæle- og pontonbroer, afgrænset og beskyttet af den nordre betonmole.

Kolding Sejlklub, Kolding Motorbådsklub, Kolding og Omegns Strandjagtforening indledte et samarbejde og traf i 1973 en aftale med Kolding Kommune om at leje og administrere lystbådsområdet, en havnemester blev ansat, og samarbejdet resulterede i 1979 i stiftelse af den selvejende institution "Kolding Lystbådehavn" med repræsentation af eet medlem fra hver af de 3 klubber samt 2 medlemmer udpeget af Kolding Kommune. Ved dannelse af Kolding Bådelaug fik denne også repræsentation i lystbådehavnens bestyrelse.

I 1979 blev lystbådehavnen udvidet ved bygningen af en ny havn på sydsiden af Kolding Å.

1100 kvadratmeter af de gamle eksportstalde blev i 1983 nedtaget bræt for bræt og genopført på sydhavnen i form af klublokaler, forretninger, toiletter, baderum osv.

I 1985 blev sydhavnen udvidet med en bro med tilhørende spunsvæg langs udløbet af Kolding Å.

Sydhavnen afsluttes i 1987 med en 152 m lang dækmole.

Den selvejende Institution "Kolding Lystbådehavn" råder nu tilsammen over 965 fortøjningspladser.

Advarsel: Lav dybde i sejlrenden ind til Marina Syd!
(27 Jun 2019)
 
Sejlrenden ind til Marina Syd kan ved lavvande desværre ikke overholde min. dybden på 2,5 meter p.g.a. sedimentaflejringer fra Kolding Å. Enkelte steder er dybden nede på omkring 2,0 meter. Sedimentet er meget blødt og mudret, så der kan forekomme lette grundstødninger. Der forventes uddybning sidst på året. 
 
Nu åbner vi for vandet på land
(14 Mar 2019)
 
Kære kunde.
Vi åbner for vandet på land til kommende weekend 15-16-17 marts, og vi glæder os til at se dig til en ny sæson.
Marina City – information for sejlere
(19 Dec 2018)

Visionen for Marina City er at skabe Danmarks mest attraktive marina og den største udenfor hovedstadsområdet med 1.000 bådpladser. Men hvordan bliver det at have sin båd liggende i Marina City? Hvordan bliver havnen indrettet? Hvad bliver prisen for en bådplads? Og hvornår kommer der til at ske noget?

Nye informationer vedrørende husbåde i Marina City
(17 Dec 2018)
 
Kolding Lystbådehavns bestyrelse er indstillet på at give tilladelse til 1 stk. privat husbåd placeret ved bredden, syd for G-broen. Og med mulighed for, at denne husbåd senere flyttes til det nye husbådsmiljø i Marina City. Eventuelle interesserede anmodes om senest den 31.01.2019 at fremsende ansøgning til Kolding Lystbådehavn herom, inkl. tegningsmateriale af den påtænkte husbåd. 
 
Derudover har Kolding Lystbådehavns bestyrelse besluttet at imødekomme kommunens ønske om at opsætte en udstillingshusbåd, forudsat der opnås enighed om konditionerne herfor.
 
Sådan klager du over støv- og støjgener fra Kolding Havn
(09 Oct 2018)

Ved observation af støv-/støjgener og anden forurening på Kolding Havns vand og/eller vandarealer er det af afgørende betydning, at indrapporteringen foretages så hurtigt som muligt, gerne mens det observeres.

Powered by CuteNews


Flere nyheder?

Se listen med alle nyheder
ved at klikke her...

Eller tilmeld dig vores nyhedsbrev via tilmeldingsboksen i bunden af siden!

Havnekontorets åbningstider

Mandag-fredag:
Torsdag endvidere (1/4-31/10):
Weekend/helligdage:
Mellem jul og nytår:

Herudover kan der være enkelte lukkedage i løbet af
året, og de vil blive annonceret under Sidste nyt
.

 

Kl. 9:00 til 10:30
Kl. 15:00 til 17:00
Lukket
Lukket

Ønsker du at tilmelde dig vores nyhedsbrev?


Kolding Lystbådehavn

Skamlingvejen 5
6000 Kolding
Tlf. +45 7553 2722