Om lystbådehavnen

Beliggenhed

Lillebælt, Kolding Fjord
55°29,7'N 9°30,0'E - kort 158


Havnen

Kolding Lystbådehavn er en selvejende institution og består af Nordhavnen umiddelbart W for N-lige dækmole og Sydhavnen, der er beliggende ved Kolding Å's udløb.


Dybder

Nordhavnen: 3,0 m
Sydhavnen: 2,5 m.
Anmærkning: Dybden i renden til Sydhavnen er midlertidigt aftaget til 2,2 m.


Største skibe

De største skibe der kan besejle havnen: Længde 14 m, bredde 5 m og dybgang 2,5 m.


Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m. NE-E-lig vind giver indtil 1,5 m højvande og W-lig vind indtil 1,5 m lavvande.


Strøm

Sydhavnen: Udløb fra åen giver E-gående strøm i selve havnen. Den E-gående strøm skærer den gravede rende til havnen under en vinkel på ca. 45°.


Afmærkning

Sejlrenden til Sydhavnen er på N-siden afmærket med grønne stager med topbetegnelse og på S-siden med røde stager med topbetegnelse.Historien om havnen

Kolding Havns grænse mod fjorden bestod indtil for en generation siden af 2 træmoler - en sydmole ud for Hasle Klinkers lagerplads - og lige overfor denne en tilsvarende nordmole. Disse 2 træmoler var dengang lystsejlernes havn.

Ved slutningen af 2. verdenskrig lå et stort areal i forlængelse af den gamle havns nordside opfyldt, og "Tyskerbroen" - oprindelig bygget til søsætning af torpedobåde - pegede ret ud i fjorden. Denne bro blev det første trin til den nuværende nordlige lystbådehavn.

Broen blev forlænget og år for år blev havnen udvidet med pæle- og pontonbroer, afgrænset og beskyttet af den nordre betonmole.

Kolding Sejlklub, Kolding Motorbådsklub, Kolding og Omegns Strandjagtforening indledte et samarbejde og traf i 1973 en aftale med Kolding Kommune om at leje og administrere lystbådsområdet, en havnemester blev ansat, og samarbejdet resulterede i 1979 i stiftelse af den selvejende institution "Kolding Lystbådehavn" med repræsentation af eet medlem fra hver af de 3 klubber samt 2 medlemmer udpeget af Kolding Kommune. Ved dannelse af Kolding Bådelaug fik denne også repræsentation i lystbådehavnens bestyrelse.

I 1979 blev lystbådehavnen udvidet ved bygningen af en ny havn på sydsiden af Kolding Å.

1100 kvadratmeter af de gamle eksportstalde blev i 1983 nedtaget bræt for bræt og genopført på sydhavnen i form af klublokaler, forretninger, toiletter, baderum osv.

I 1985 blev sydhavnen udvidet med en bro med tilhørende spunsvæg langs udløbet af Kolding Å.

Sydhavnen afsluttes i 1987 med en 152 m lang dækmole.

Den selvejende Institution "Kolding Lystbådehavn" råder nu tilsammen over 965 fortøjningspladser.

Sådan klager du over støv- og støjgener fra Kolding Havn
(09 Oct 2018)

Ved observation af støv-/støjgener og anden forurening på Kolding Havns vand og/eller vandarealer er det af afgørende betydning, at indrapporteringen foretages så hurtigt som muligt, gerne mens det observeres.

Information vedrørende persondataforordningen (GDPR)
(24 May 2018)
 
Den selvejende institution Kolding Lystbådehavn er dataansvarlig og implementerer GDPR den 25. maj 2018.
Toparkitekter skal udforme landskabet i Marina City
(03 Apr 2018)

 

Efter en tæt kamp er Schønherr landskabsarkitekter udpeget som vinder af konkurrencen om at udforme havnepromenaden, strandparken, bådoplag, veje, stier, parkering og øvrige udearealer i Marina City.

Stigning i takster pr. 1.4 2018
(02 Jan 2018)
 
Kolding Lystbådehavns bestyrelse har på bestyrelsesmødet den 14. december 2017 besluttet at foretage en 5% taktstigning for en del gebyrer  pr. 1. februar 2018.
 
Nye brændstofpriser i tankanlæg Sydhavn
(05 May 2017)

Kære kunde. Vi har netop skiftet leverandør til OK og har derfor fået nogle lidt mere favorable priser.

Powered by CuteNews


Flere nyheder?

Se listen med alle nyheder
ved at klikke her...

Eller tilmeld dig vores nyhedsbrev via tilmeldingsboksen i bunden af siden!

Havnekontorets åbningstider

Mandag-fredag:
Torsdag endvidere (1/4-31/10):
Weekend/helligdage:
Mellem jul og nytår:

Herudover kan der være enkelte lukkedage i løbet af
året, og de vil blive annonceret under Sidste nyt
.

 

Kl. 9:00 til 10:30
Kl. 15:00 til 17:00
Lukket
Lukket

Ønsker du at tilmelde dig vores nyhedsbrev?


Kolding Lystbådehavn

Skamlingvejen 5
6000 Kolding
Tlf. +45 7553 2722