Sidste nyt

Seneste nyt om Marina City
(07 Apr 2020)

Plangrundlaget for Marina City sendes nu i offentlig høring i perioden 4. maj-29. juni. Samtidig er der udarbejdet en film som illustration af området set fra luften. Og så har 250 ingeniørstuderende været forbi og givet deres bud på et kommende bæredygtigt og attraktivt byområde i Kolding.

Corona-forholdsregler
(20 Mar 2020)

Kære bådejer og leverandør, al henvendelse skal ske til kontoret via telefon 7553 2722, det gælder også søsætning. Vi beder jer om at al unødig henvendelse til vores havneassistenter undgås.

Behov for større bådpladser
(06 Mar 2020)
 
Vi har på Havnekontoret, i forbindelse med sæsonens pladsdisponering, konstateret et stigende behov for større bådpladser. Mange bådejere har udskiftet deres både til større. 
Hyggelige havne i Jylland
(27 Feb 2020)

Kolding Lystbådehavn er blevet optaget på en liste over de hyggeligste lystbådehavne i Jylland og omkringliggende øer.

Pga. tyverier - lås stigen fast
(25 Feb 2020)
 
Der har både i Lystbådehavn Nord samt Syd været en del indbrud samt tyveri i bådene. Vi har derfor fjernet 20 løse stiger i Lystbådehavn Syd og låst dem inde i vores materialegård.
 
Vi er blevet mere miljøvenlige med Shell GTL Fuel
(14 Feb 2020)

Kolding Lystbådehavn er ligesom mere end 25 andre danske havne skiftet fra diesel til Shell GTL Fuel på grund af fordelene – ingen diesellugt og mindre os. Nogle sejlere oplever også mindre motorstøj, når de sejler på GTL.

Skrivelse fra Kolding Havn
(05 Feb 2020)

Status vedr. støv fra foderfosfat, ny plads til miljøhåndtering samt recycling på kaj 35-36...

Nu åbner vi for vandet på land
(14 Mar 2019)
 
Kære kunde.
Vi åbner for vandet på land til kommende weekend 15-16-17 marts, og vi glæder os til at se dig til en ny sæson.
Marina City – information for sejlere
(19 Dec 2018)

Visionen for Marina City er at skabe Danmarks mest attraktive marina og den største udenfor hovedstadsområdet med 1.000 bådpladser. Men hvordan bliver det at have sin båd liggende i Marina City? Hvordan bliver havnen indrettet? Hvad bliver prisen for en bådplads? Og hvornår kommer der til at ske noget?

Nye informationer vedrørende husbåde i Marina City
(17 Dec 2018)
 
Kolding Lystbådehavns bestyrelse er indstillet på at give tilladelse til 1 stk. privat husbåd placeret ved bredden, syd for G-broen. Og med mulighed for, at denne husbåd senere flyttes til det nye husbådsmiljø i Marina City. Eventuelle interesserede anmodes om senest den 31.01.2019 at fremsende ansøgning til Kolding Lystbådehavn herom, inkl. tegningsmateriale af den påtænkte husbåd. 
 
Derudover har Kolding Lystbådehavns bestyrelse besluttet at imødekomme kommunens ønske om at opsætte en udstillingshusbåd, forudsat der opnås enighed om konditionerne herfor.
 
Sådan klager du over støv- og støjgener fra Kolding Havn
(09 Oct 2018)

Ved observation af støv-/støjgener og anden forurening på Kolding Havns vand og/eller vandarealer er det af afgørende betydning, at indrapporteringen foretages så hurtigt som muligt, gerne mens det observeres.

Information vedrørende persondataforordningen (GDPR)
(24 May 2018)
 
Den selvejende institution Kolding Lystbådehavn er dataansvarlig og implementerer GDPR den 25. maj 2018.
Toparkitekter skal udforme landskabet i Marina City
(03 Apr 2018)

 

Efter en tæt kamp er Schønherr landskabsarkitekter udpeget som vinder af konkurrencen om at udforme havnepromenaden, strandparken, bådoplag, veje, stier, parkering og øvrige udearealer i Marina City.

Stigning i takster pr. 1.4 2018
(02 Jan 2018)
 
Kolding Lystbådehavns bestyrelse har på bestyrelsesmødet den 14. december 2017 besluttet at foretage en 5% taktstigning for en del gebyrer  pr. 1. februar 2018.
 
Nye brændstofpriser i tankanlæg Sydhavn
(05 May 2017)

Kære kunde. Vi har netop skiftet leverandør til OK og har derfor fået nogle lidt mere favorable priser.

Mulighed for at komme med input til Marina City
(15 Feb 2017)

To gange i løbet af 2017 får borgere, naboer, foreninger, virksomheder osv. mulighed for at komme med ideer, forslag og bemærkninger til planerne. 

Kommende brugere designer Marina City
(26 Jan 2017)

En bred gruppe af borgere, foreninger, uddannelsesinstitutioner og virksomheder skal være med til at designe Marina City.

Læs mere på Kolding Kommunes hjemmeside...

Marina City-status december 2016
(26 Jan 2017)

Enkelte bådejere har måske allerede opdaget, at landinspektøren har været i gang med opmålinger på lystbådehavnen.

Læs mere på Kolding Kommunes hjemmeside...

Julelukning på kontoret
(20 Dec 2016)
 
Kontoret er julelukket fra den 23 december til den 1 januar begge dage incl.
Vi ønsker alle vores kunder en rigtig god jul samt et godt nytår, og ser frem til en dejlig sæson i 2017.
Årets julegaveidé - billetter til intimkoncert med Sko & Torp fredag 9/6-2017
(25 Nov 2016)

Marinaen afholder Intimkoncert med Sko & Torp fredag den 9/6-2017, og billetterne er nu sat til salg efter først-til-mølle princippet.

Status ny havn
(23 Sep 2016)

Information fra Kolding Lystbådehavns bestyrelse om status i projektet Flytning af Lystbådehavn nord – Marina Syd – Marina City.

Nu er der en tidsplan for Marina City
(03 Jun 2016)

Byrådet har nu godkendt en tidsplan for anlæggelsen af Marina City. Byggeriet af den kommende bydel med 1.000 nye bådpladser, 50.000 etagemeter boliger samt cafeer, erhverv etc. forventes at begynde i slutningen af 2017.

Læs mere på Kolding Ugeavis' hjemmeside via dette link...

Ny wifi-kode i Lystbådehavn Syd
(12 May 2016)
 
Vi har fået ny wifi-kode i Sydhavnen.
 
Til vores faste kunder: 
Navn på netværk: klbh-wifi
Koden oplyses her på kontoret.
 
Gæstesejlere samt autocampere:
Koden står på kvitteringen fra billetautomaten.
 
Venlig hilsen
Havnepersonalet
 
Der er åbnet for vandet
(04 Apr 2016)
 
Kære kunde.
 
Der er nu åbnet for vandet både på landpladserne samt på broerne. Vær miljøbevidst og spar på vandet. 
Rigtig god sejlsæson.
 
Venlig hilsen
Havnepersonalet
Stigning i takster 2016
(29 Feb 2016)
 
I 2016 ændres gebyret for EJ Medlem, hvis du ikke er medlem af en af de fire klubber, der driver havnen, til 1.050 kr. Du kan finde link til havnens klubber under menupunktet: Klubberne.
 
Ny Marina Kolding Syd
(15 Sep 2015)

Det var et enigt byråd, der på byrådsmødet den 31/8-15 traf beslutningen om at arbejde videre med projektet om en Ny Marina Syd...

Kolding Ny Marina - hvor langt er vi i processen?
(25 Mar 2015)

Efter seneste opdatering om projektet Kolding Ny Marina i januar, er vi kommet et skridt videre i processen - fase 1 er indledt...

Plan for marina- og boligområde klar til sommer
(20 Mar 2015)

Til sommer skal der være et forslag til at samle Kolding Lystbådehavn syd for fjorden, så alle lystbåde kan samles i én havn...

Nye kontortider pr. 1. april
(18 Mar 2015)
 
Kontoret har i samarbejde med bestyrelsen kigget på lystbådehavnens åbningstider på kontoret, samt den service vi som havn leverer til vores kunder...
 
Ny forpagter af Restaurant Marina Syd - fremover kaldet Marinaen
(21 Jan 2015)

Efter en længerevarende og intens arbejdsindsats er det en stor glæde at kunne meddele, at KLH har indgået en ny lejeaftale for Restaurant Marina Syd.

Nyt omkring KLH’s samarbejde med Kolding Kommune om Kolding Ny Marina
(21 Jan 2015)
 
Repræsentanter for KLH-arbejdsgruppen er inviteret til indledende møde med Kolding Kommunes By- og Udviklingsforvaltning den 29. januar.
 
Samarbejde om ny lystbådehavn og boliger
(17 Dec 2014)

Den sydlige lystbådehavn i Kolding Fjord skal udvides, så alle lystbåde kan samles i en havn, og der skal bygges attraktive boliger med udsigt ud over vandet. Kolding Kommune vil inddrage Den Selvejende Institution ”Kolding Lystbådehavn” i det videre arbejde, der også kræver private investeringer, for at finansiere en udvidelse af lystbådehavnen.

Orientering til klubberne i KLH vedr. Kolding Ny Marina
(14 Nov 2014)

Kolding Lystbådehavns visioner om udvidelse af Marina Syd bliver nu drøftet med Kolding Kommune.

Kun KLH's egne vinterstativer pr. 1. maj. 2015
(26 Sep 2014)

Siden indførelse af transport- og vinterstativordningen i maj måned 2010 nærmer vi os nu afslutningen på 5 års perioden for anvendelse af egne stativer på Kolding Lystbådehavn.

KLH’s vej til Sikker Havn Klassifikation
(24 Sep 2014)

Som et led i Bestyrelsens bestræbelser på en gradvis opgradering af Kolding Lystbådehavn arbejdes der pt. på opnåelse af sikkerhedscertificeringen ”Sikker Havn”.

Hvornår bliver vandet lukket
(19 Sep 2014)

Vi lukker for vandet for vinteren , når den første frost nærmer sig.

Vedr. el på land
(19 Sep 2014)

Vedvarende strøm er ikke muligt på land. Husk når du ikke skal bruge el, at fjerne dit kabel og tømme el stander...

Løse stiger
(10 Oct 2013)

Husk at låse løse stiger fast - for at minimere risikoen for indbrud...

Forsikringsforhold, arbejde på havnen, påbud om hjelm
(25 Feb 2014)

Så er det atter tid til lidt informationer fra KLH - denne gang om forsikringsforhold, arbejder på havnen i sæson 2014 og påbud om hjelm på området ved kranen. 

 
Lidt om master, fast og løbende rig
(18 Feb 2014)

I forbindelse med efterårets optagning af både er et par gamle travere atter kommet frem i dagens lys. Dette har henledt KLH til at udforme denne information, som omhandler lidt omkring ”god kollegial sejler-tone” på havnen.

Powered by CuteNews
Flere nyheder?

Se listen med alle nyheder ved at klikke her...

Eller tilmeld dig vores nyhedsbrev via feltet i bunden af siden!

Havnekontorets åbningstider

Mandag-fredag:
Torsdag endvidere (1/4-31/10):
Weekend/helligdage:
Mellem jul og nytår:

Herudover kan der være enkelte lukkedage i løbet af
året, og de vil blive annonceret under Sidste nyt
.

 

Kl. 9:00 til 10:30
Kl. 15:00 til 17:00
Lukket
Lukket

Ønsker du at tilmelde dig vores nyhedsbrev?


Kolding Lystbådehavn

Skamlingvejen 5
6000 Kolding
Tlf. +45 7553 2722