Sidste nyt

KLH’s vej til Sikker Havn Klassifikation
(24 Sep 2014)
 
Som et led i Bestyrelsens bestræbelser på en gradvis opgradering af Kolding Lystbådehavn, hvori bl.a. er foretaget indførelse af el-standere til betalingskort, automatisk kort betaling af lystbådehavnens ydelser, kortbetjent trailer ophalerrampe, 20 tons svingkran, el. betjent mastekran, opsætning af hjertestartere, miljøbro til bl.a. tømning af holding-tanke, WIFI, opdateret hjemmeside mv. - arbejdes der pt. på opnåelse af sikkerhedscertificeringen ”Sikker Havn”.
  
 
Hvorfor Sikker Havn certificering?
Et par tragiske hændelser på havnen de seneste par år, har styrket bestyrelsen i at have truffet en god og fremtidssikret beslutning til gavn for vores brugere om, at opnå certificering/klassifikation som ”Sikker Havn”.
 
Modsat f.eks. campingpladser findes der i dag ingen regler for hvilket sikkerheds/redningsudstyr, der skal være på en lystbådehavn. Anbefalinger til valg og placering af udstyr har derfor længe været efterspurgt af havne og myndigheder.
  
Statistikker viser, at der i perioden 2001 -2008 døde 552 som følge af drukning – heraf druknede 92 personer i forbindelse med færdsel på havn (17%). Langt størstedelen var mænd (86%) i alderen 45 – 74 år, og i 63% af tilfældene kunne årsagen relateres til alkohol.
 
Formålet med Sikker Havn certificering – sikkerhedscertificering af lystbådehavne – er, at højne sikkerheden i den enkelte havn og synliggøre dette for omverdenen og i markedsføring af havnen bl.a. via certifikat og flag med projektets logo.
 
 
Følgende punkter er indeholdt i Krav til opnåelse af certificering...
 
Opsætte rednings- og sikkerhedsudstyr.
1. Redningsposter 
  • Redningskrans på stolpe med line.
  • Redningsstige med specialbeslag som kan anvendes som løftekrog.
  • Redningshage med kroge som kan anvendes til at få fat i tøj, bælter e.l.
  • Instruktion i anvendelse af redningsudstyret
  • Redningsposten markeres med gul fluorescerende/reflekterende materiale
 
2. Faste stiger på broerne med krav om nederste trin minimum 1 meter under normale lavvande.
 
3. Redningsstiger og fortøjningspæle der befinder sig ud for stigerne, mærkes ligeledes med fluorescerende/reflekterende folie.
 
4. Førstehjælpsudstyr i form af velassorteret førstehjælpskasse placeres centralt på nord og syd havn.
 
5. Udarbejdelse af plan for hvorledes alt udstyr efterses, vedligeholdes og kontrolleres.
 
6. Udarbejdelse af plan for hvorledes havnens faste brugere informeres om brugen af udstyret.
 
Endvidere findes anbefalinger til overvejelse, eksempelvis tovværk eller kæde mellem pælene under broerne, forureningsbekæmpelsesudstyr, beredskabsplan mv.
 
Udstyr gør det dog ikke alene – Uddannelse i førstehjælp og brandslukning, samt uddannelse i betjening af redningsudstyret er væsentlig. KLH’s personale vil løbende blive uddannet, og der vil blive taget skridt til at informere og evt. uddanne havnens brugere ref. pkt. 6.
 
Det anbefales endvidere, at havnens klubber fortsat fokuserer på sikkerheden ombord såvel på havet som i havn. Skal vi have en sikker havn, er det også vigtigt at bådene, der ligger i vores havn, er så sikre som muligt. Det anbefales, at havn og klubber jævnligt opfordrer bådejere til at gennemgå deres båd og tjekke bådens installationer og sikkerhedsudstyr. Dette kan være en medhjælp til at opdage, at visse ting bør udskiftes eller repareres. En god hjælp til dette er bl.a. folderen ”Er din båd sikker” som er udgivet af Dansk Sejlunion.
 
Det er KLH’s målsætning, at opnå certificeringen i løbet af foråret 2015.
 
 
Referencer:
www.flidhavne.dk
www.sikkerhavn.dk
www.sejlershoppen.dk (hæftet ”Er din båd sikker”)
 
 
Med sejlerhilsen,
KLH
Powered by CuteNews
Flere nyheder?

Se listen med alle nyheder ved at klikke her...

Eller tilmeld dig vores nyhedsbrev via feltet i bunden af siden!

Havnekontorets åbningstider

Mandag-fredag:
Torsdag endvidere (1/4-31/10):
Weekend/helligdage:
Mellem jul og nytår:

Herudover kan der være enkelte lukkedage i løbet af
året, og de vil blive annonceret under Sidste nyt
.

 

Kl. 9:00 til 10:30
Kl. 15:00 til 17:00
Lukket
Lukket

Ønsker du at tilmelde dig vores nyhedsbrev?


Kolding Lystbådehavn

Skamlingvejen 5
6000 Kolding
Tlf. +45 7553 2722