Sidste nyt

Orientering til klubberne i KLH vedr. Kolding Ny Marina
(14 Nov 2014)
 
Kolding Lystbådehavn har visioner! 
Kolding Ny Marina: Visioner om udvidelse af Marina Syd bliver drøftet med Kolding Kommune.
 
 
Kolding Lystbådehavn der driver Marina Syd og Marina Nord i Kolding har gennem længere tid haft en arbejdsgruppe til at arbejde med visioner for Kolding Ny Marina.
 
Disse tager højde for den situation at Kolding Marina Nord skal rømmes for at give plads for Kolding Erhvervshavn. Visionerne skal behandles af Kolding Kommune på et møde i økonomiudvalget den 17. november 2014, - i form af et oplæg til samarbejde om at etablere en langsigtet holdbar løsning for søsportsaktiviteterne i Kolding Kommune, - og som kan bliver en attraktion ikke kun for sejlerne, men for hele Kolding.
 
  • Kolding Ny Marina: Projektplanerne for Kolding Ny Marina omfatter udbygning af Marina Syd med op mod 1.000 bådpladser med tilhørende bagland til vinteropbevaring, samt arealer til Klubhuse for sejlsportsudøvere i Kolding.
 
Arbejdsgruppens opgave har været at fremkomme med et oplæg til samarbejde og udvikling af en forretningsmodel der kan lade sig gøre såvel økonomisk, som i praksis. Oplægget skulle være så rummeligt at det kan favne alle søsportsaktiviteter på fjorden, og så konkret at det kan realiseres i løbet af en kort årrække. Derfor indeholder oplægget mere en forretningsmodel med tilhørende økonomiske beregninger og oplæg til samarbejde end egentlige detailtegninger. Detaljerne i projektet vil blive til i et samarbejde mellem byen, erhvervshavnen, sejlerne og øvrige brugere af Kolding Ny Marina.
 
”Vi ser for os et område der er attraktivt og rekreativt for byens og landsdelens borgere. I visionen indgår at alle der har interesse for sejlsport eller som ønsker at komme tæt på vandet og aktiviteterne omkring marinaen og sejlerlivet vil føle sig velkomne på Kolding Ny Marina. Det skal være attraktivt for sejlerne at have Kolding Ny marina som udgangspunkt for deres aktiviteter på vandet”, siger Kolding Lystbådehavns formand Finn Mortensen.
 
Kolding Lystbådehavn tilbyder Kolding Kommune og Kolding Erhvervshavn et samarbejde om etablering af Kolding Ny Marina i et partnerskab, hvor såvel Kolding Kommune, Kolding Erhvervshavn som Kolding Lystbådehavn indgår som partnere med hver deres ekspertiseområde. Denne konstellation er nok den stærkeste der kan opbygges, i det hver part bidrager med hver deres ekspertise, - som samles til en bæredygtig enhed. Kolding Kommune bidrager med planlægningsgrundlag, infrastruktur og arealudlejning til projektet, - Kolding Erhvervshavn bidrager med ekspertise indenfor dækværker, uddybning og udleje af vandarealer til projektet. Kolding Lystbådehavns ekspertise består i at anlægge og drive lystbådehavn for sejlerne. Dette har organisationen gjort med stor succes i mere end 40 år som paraplyorganisation for sejl-og motorbådsklubberne i Kolding.
 
Det ligger i planerne at Kolding Lystbådehavn inddrager alle interessenter omkring Marinaen og vandaktiviteter i projektet, - således at anlægget kan blive til glæde og gavn for så mange af byens og landsdelens borger som muligt.
 
Arbejdsgruppens forslag til samarbejde bliver drøftet på et møde i Økonomiudvalget den 17. november 2014. Det er håbet at forslaget kan danne baggrund for et nærmere samarbejde med Kolding Kommune, som har afsat penge til at udarbejde et projekt for Kolding Marina Syd frem til sommeren 2015.
 
Det er indarbejdet i visionen at bådpladserne i Kolding Ny Marina ikke skal stige væsentligt i pris. ”En prisstigning der bringer prisen på en bådplads i Kolding over det niveau der er i Lillebæltsområdet ville gøre at Kolding Ny Marina ikke vil være attraktiv for sejlerne i Kolding, og man ville risikere at sejlerne søger andre havne at lægge deres aktiviteter i”, slutter Finn Mortensen af med, - og glæder sig til at samarbejde med Kolding Kommune og Kolding Erhvervshavn om snarlig realisering af en udvidelse af hele området ved Kolding Marina Syd, - til gavn for såvel byen som sejlerne i Kolding.
 
Powered by CuteNews
Flere nyheder?

Se listen med alle nyheder ved at klikke her...

Eller tilmeld dig vores nyhedsbrev via feltet i bunden af siden!

Havnekontorets åbningstider

Mandag-fredag:
Torsdag endvidere (1/4-31/10):
Weekend/helligdage:
Mellem jul og nytår:

Herudover kan der være enkelte lukkedage i løbet af
året, og de vil blive annonceret under Sidste nyt
.

 

Kl. 9:00 til 10:30
Kl. 15:00 til 17:00
Lukket
Lukket

Ønsker du at tilmelde dig vores nyhedsbrev?


Kolding Lystbådehavn

Skamlingvejen 5
6000 Kolding
Tlf. +45 7553 2722