Sidste nyt

Kolding Ny Marina - hvor langt er vi i processen?
(25 Mar 2015)
 
Efter seneste opdatering om projektet Kolding Ny Marina i januar, er vi kommet et skridt videre i processen - fase 1 er indledt.
  
Forløbet blev endeligt iværksat efter, at Kolding Kommunes Byråd i december 2014 godkendte et oplæg til samarbejde mellem Kolding Kommune (KK) og Kolding Lystbådehavn (KLH) omkring udvikling af planerne om at skabe et attraktivt boligområde, integreret med et aktivt sejlermiljø, i forbindelse med en udbygning af den eksisterende lystbådehavn på den sydlige side af fjorden - dog således at der i højere grad arbejdes for en adskillelse af marinadelen og boligdelen.
 
Projektet skal være et “fyrtårn” i Kolding Kommunes byudvikling og fremkomme med planforslag, som inden sommerferien skal forelægges Byrådet til godkendelse. Såfremt godkendelse opnås, indledes planlægningen af fase 2, hvori bl.a. indgår tekniske undersøgelser, myndighedstilladelser og godkendelser og finansiering.
 
KK og KLH har udarbejdet kommisorium for udviklingsfasen. Heri indgår en Styregruppe og Projektgruppe. I begge grupper sidder By- og Udviklingsforvaltningen og Kolding Lystbådehavn. KLH har endvidere sin Visionsgruppe hvori indgår repræsentanter for de fire klubber samt diverse eksterne specialister og rådgivere. KLH’s bestyrelse vil være den overordnede myndighed for alle KLH tiltag i sagen.
 
Samtlige tidligere planer omkring flytning af lystbådehavn nord til syd, udbygning af Marina Syd, Design City, Fjordby m.fl er skrinlagt således, at man starter på en frisk! Det er derfor besluttet, at udviklingfasen udføres sammen med et neutralt arkitektfirma i Projektgruppen.
 
Såvel Projektgruppen som Styregruppen har indledt deres møderækker. Det er bl.a. Projektgruppens opgave, at tilvejebringe grundlaget for udarbejdelse af skitseprojekt og involvere brugere og interessenter i planlægningen. Det kan evt. udføres som en fælles workshop med repræsentanter for interessenter. Planer forelægges Styregruppen samt evt. KLH bestyrelse.
 
Projektets mål er bl.a.:
At udvikle en ny samlet funktionel lystbådehavn som er attraktiv for søsporten i Region Syddanmark
At skabe attraktive boliger ved Kolding Fjord
At skabe markant arkitektur omkring Marina Syd
At sikre offentlig adgang og brug af hele kystlinien og havnen med bl.a. rekreative funktioner.
 
Løbende informationer omkring udviklingen vil tilgå klubbestyrelserne til evt. offentliggøres på klubbernes web og/eller klubblade og vil samtidig fremgå af KLH’s hjemmeside www.koldinglystbaadehavn.dk, hvor medlemmer kan tilmelde sig KLH’s nyhedsmail.
 
P.B.V
Henrik Søegaard
 
Powered by CuteNews
Flere nyheder?

Se listen med alle nyheder ved at klikke her...

Eller tilmeld dig vores nyhedsbrev via feltet i bunden af siden!

Havnekontorets åbningstider

Mandag-fredag:
Torsdag endvidere (1/4-31/10):
Weekend/helligdage:
Mellem jul og nytår:

Herudover kan der være enkelte lukkedage i løbet af
året, og de vil blive annonceret under Sidste nyt
.

 

Kl. 9:00 til 10:30
Kl. 15:00 til 17:00
Lukket
Lukket

Ønsker du at tilmelde dig vores nyhedsbrev?


Kolding Lystbådehavn

Skamlingvejen 5
6000 Kolding
Tlf. +45 7553 2722