Sidste nyt

Mulighed for at komme med input til Marina City
(15 Feb 2017)
 
Forberedelsen af Marina City er i fuld gang. I løbet af 2017 vil der blive gennemført omfattende tekniske undersøgelser, og to gange i løbet af året får borgere, naboer, foreninger, virksomheder osv. mulighed for at komme med ideer, forslag og bemærkninger til planerne. 
 
Visionen er at skabe en ny bæredygtig bydel på sydsiden af Kolding Fjord. Bydelen skal indeholde et nyt og tiltrækkende bolig- og havnemiljø samt Danmarks største og mest attraktive marina udenfor hovedstadsområdet med 1.000 bådpladser.
 
Et så stort projekt, som både omfatter land- og fjordarealer, kræver omfattende undersøgelser og planlægning. I 2017 skal der både laves en miljøvurdering – en såkaldt VVM-undersøgelse – samt et tillæg til kommuneplanen og en rammelokalplan.
 
”Med så mange bolde i luften kan det godt blive lidt svært at overskue, hvad der foregår, og hvornår man har mulighed for at påvirke processen,” siger projektleder Torben Gade fra Kolding Kommune.
 
”For at gøre det så overskueligt som muligt laver vi to samlede offentlighedsfaser, hvor naboer, borgere i byen, interesseorganisationer og alle andre engagerede inviteres til at komme med deres idéer, forslag, bemærkninger og eventuelle indsigelser.”
 
De to faser forventes at ligge i foråret og efteråret.
  • Offentlighedsfase 1: Her får alle mulighed for at komme med ideer og forslag
  • Offentlighedsfase 2: Her får alle mulighed for at komme med bemærkninger og eventuelt indsigelser til de forslag til miljøvurdering og planer, som vil være klar på det tidspunkt.
 
Du kan læse mere om Marina City og følge med i projektet på kolding.dk/marinacity
 
 
Faktaboks
 
Miljøvurdering: Miljørapporten, hvis korrekte betegnelse er en VVM-vurdering, skal beskrive den sandsynlige indvirkning på miljøet, og hvilke foranstaltninger der er planlagt for at afværge og om muligt ophæve eventuelle miljøpåvirkninger.
 
Kommuneplantillæg: Kommuneplanen er kommunens overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig og bruge sine arealer. Planen omfatter bl.a. placering af boliger, rekreative områder, trafikbetjening, placering af erhvervsområder mv. Der bliver behov for et tillæg til kommuneplanen, idet Marina City ikke forventes at kunne rummes inden for den nuværende plan.
 
Rammelokalplan: En rammelokalplan fastsætter de overordnede bestemmelser for anvendelse, bebyggelse, højdeforhold og placering i et givet område. De mere detaljerede bestemmelser fastlægges i senere lokalplan(-er).
Powered by CuteNews
Flere nyheder?

Se listen med alle nyheder ved at klikke her...

Eller tilmeld dig vores nyhedsbrev via feltet i bunden af siden!

Havnekontorets åbningstider

Mandag-fredag:
Torsdag endvidere (1/4-31/10):
Weekend/helligdage:
Mellem jul og nytår:

Herudover kan der være enkelte lukkedage i løbet af
året, og de vil blive annonceret under Sidste nyt
.

 

Kl. 9:00 til 10:30
Kl. 15:00 til 17:00
Lukket
Lukket

Ønsker du at tilmelde dig vores nyhedsbrev?


Kolding Lystbådehavn

Skamlingvejen 5
6000 Kolding
Tlf. +45 7553 2722