Sidste nyt

Nye informationer vedrørende husbåde i Marina City
(17 Dec 2018)
 
 
 
Illustration af den planlagte havnepromenade (Schønherr)
 
 
Hermed diverse nye informationer vedrørende husbåde i Marina City...
 
 
Hvornår kommer der kontrakt og priser?
Kolding Lystbådehavn, der vil være udlejeren af husbådspladserne, har som tidligere oplyst nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at udarbejde lejekontrakt, afklare pris på leje og indskud, hvordan udvælgelsen i forbindelse med pladstildeling finder sted, tilslutningsforhold m.v. Ambitionen var at være klar hermed inden årsskiftet 2018/19. Af forskellige årsager forventes dette imidlertid først at være klar i løbet af første kvartal 2019. Kolding Lystbådehavn beklager, men man ønsker at være grundige med arbejdet, til fordel for alle parter.
 
Hvor mange står på interesselisten?
Kommunen har indtil nu fået henvendelse fra ca. 80 personer/familier, som ønsker at stå på interesselisten vedrørende husbåde i Marina City. Der gøres opmærksom på, at her ikke er tale om en venteliste, eller at man er skrevet op til en husbådsplads. Her er alene tale om en interesseliste.
 
Mulighed for midlertidig placering af to husbåde i Marina Syd
Kolding Lystbådehavn har fået en henvendelse fra en privat familie, som gerne vil placere en nybygget husbåd i Marina Syd, i første halvår af 2019. Man ønsker at få bygget en ny husbåd, udviklet til formålet. Efter en midlertidig placering i Marina Syds nordvestligste hjørne (syd for G-broen), er det hensigten at husbåden skal flyttes ud i det nye husbådsmiljø i Marina City, når dette sted er klar hertil.
 
Samtidigt har Kolding Kommune oplyst, at man kan være interesseret i at placere en mindre husbåd samme sted, til brug for informationsvirksomhed, møder og udstillinger i forbindelse med Marina City-projektet og evt. Naturpark Lillebælt.
 
Kolding Lystbådehavns bestyrelse har derfor besluttet følgende:
 
Angående kommunens udstillingshusbåd, kan dette imødekommes, forudsat der opnås enighed om konditionerne herfor.
 
Angående den private husbåd er man indstillet på at give tilladelse til 1 stk. husbåd placeret ved bredden, syd for G-broen. Og med mulighed for, at denne husbåd senere flyttes til det nye husbådsmiljø i Marina City.
 
For ikke at give en enkelt interesseret en urimelig fordel, anmodes eventuelle interesserede om senest den 31.01.2019 at fremsende ansøgning til Kolding Lystbådehavn herom, inkl. tegningsmateriale af den påtænkte husbåd. 
 
Det forudsættes, at her er tale om en moderne husbåd (flydende helårsbolig på platform, uden fremdriftsmiddel) i et moderne formsprog, som passer til det kommende Marina City-miljø. Husbådene i Marina City tænkes udformet og opretholdt som moderne, flydende boliger i et nutidigt formsprog tilpasset Marina Citys miljø. Herved forstås kubistiske former med overvejende lodrette facader og vandrette tage, samt materialer og farver som ligger tæt op ad det, man finder på moderne lystbåde: Ubehandlet eller oliebehandlet træ. Hvide, lysegrå eller sorte facadefarver. Ingen stærke farver på større bygningsdele. Læ- og solsejl kan tillades i afdæmpede hvide, grå, sorte og blå farver. Specifikationskrav er under udarbejdelse og vil, når de foreligger indgå i kommende lokalplan og Kolding Lystbådehavns krav.
 
Det forudsættes endvidere, at længden maks. er 15 meter, bredden maks. 10 meter og højden maks. 2 etager/7,5 meter. Ved husbåde opført i to etager må øverste etage højst have et etageareal på 50% af nederste etages etageareal. Ved husbåde opført i to etager, må der ikke etableres terrasse oven på øverste etage.
 
Endeligt forudsættes der etablering inden udgangen af 3. kvartal 2019.
 
Ansøgningsmaterialet skal sendes pr. mail til bestyrelsesformand Finn Mortensen, formand@klbh.dk.
 
Ovenstående sker med forbehold for, at der opnås de nødvendige tilladelser/dispensationer fra myndighederne, de nødvendige godkendelser af husbådene samt enighed om pladslejevilkårene. Pladslejevilkår er endnu ikke fastlagt.
 
Yderligere informationer
Der er tidligere udsendt informationsblade nr. 01 (20.03.2018) og nr. 02 (17.09.2018) med forskellige informationer om mulighederne for husbåde i Marina City. Informationsbladene findes på www.kolding.dk/marinacity.
 
Du kan få yderligere information eller blive skrevet på interesselisten ved henvendelse til Torben Gade, projektchef for Marina City, på mail togad@kolding.dk, tlf. 79 79 44 16.
Powered by CuteNews
Flere nyheder?

Se listen med alle nyheder ved at klikke her...

Eller tilmeld dig vores nyhedsbrev via feltet i bunden af siden!

Havnekontorets åbningstider

Mandag-fredag:
Torsdag endvidere (1/4-31/10):
Weekend/helligdage:
Mellem jul og nytår:

Herudover kan der være enkelte lukkedage i løbet af
året, og de vil blive annonceret under Sidste nyt
.

 

Kl. 9:00 til 10:30
Kl. 15:00 til 17:00
Lukket
Lukket

Ønsker du at tilmelde dig vores nyhedsbrev?


Kolding Lystbådehavn

Skamlingvejen 5
6000 Kolding
Tlf. +45 7553 2722