Sidste nyt

Skrivelse fra Kolding Havn
(05 Feb 2020)
 
Kære sejlklubber og lystbådehavne
 
Ny plads til miljøhåndtering
Sejlere i Marina Syd har i de varme somre klaget over lugtgener fra Kolding Havn. I den forbindelse har havnen ombygget den plads og de installationer, hvor vi opbevarer og håndterer havnens opfej. Etableringen af den nye plads, ”Arnes Plads” til håndtering af havnens opfej er nu afsluttet, herunder en forhøjelse af diget ved pladsen som visuel afskærmning mod den sydlige lystbådehavn. Ombygningen af pladsen har været et omfattende projekt og en større investering, men vi har dermed også opnået en meget hensigtsmæssig proces med håndteringen af havnens opfej. Selv på de varme og tørre dage har vi ikke observeret væsentlige, lokale lugtgener eller støvgener siden processer og håndtering er fornyet.
 
Støv fra foderfosfat
Sejlerne i Marina Syd har under særlige vindforhold været udsat for støvgener, idet støv fra foderfosfat er blæst over på sejlbådene. Når foderfosfatstøv bliver fugtigt, ændre støvet farve fra hvidt til lysebrunt og pynter bestemt ikke på en båd. På den baggrund har Kolding Havn flyttet håndteringen og lastesystemerne til fosfat væk fra pakhusene tættest på Marina Syd og ind til pakhuse midt på havnen. Fremadrettet er nævnte støvgene således elimineret og enhver praktisk og teoretisk mulighed for fosfatstøv på bådene er fjernet.
 
Recycling på Kaj 35 – 36  
Efter alt for mange måneder med diskussioner, beregninger og sagsbehandling ser det nu ud til, at Kolding Havn endelig får mulighed for at flytte håndteringen af recycling metal ind centralt på Sydterminalen. I forhold til lystsejlerne vil det betyde, at de undgår det visuelle indtryk af skrottet, ligesom enhver  praktisk og teoretisk mulighed for støv- og støjudvikling i forhold til lystsejlere vil blive fjernet. Hvis alt går efter planen, vil sæsonen 2020 således være den sidste sæson, hvor lystsejlerne har udsigt til recycling materiale.
 
---
Fremsendes på vegne af bestyrelsesformanden for Kolding Havn Tobias Kristian Jensen Jørgensen samt adm. direktør Anders Vangsbjerg Sørensen.
 
Powered by CuteNews
Flere nyheder?

Se listen med alle nyheder ved at klikke her...

Eller tilmeld dig vores nyhedsbrev via feltet i bunden af siden!

Havnekontorets åbningstider

Mandag-fredag:
Torsdag endvidere (1/4-31/10):
Weekend/helligdage:
Mellem jul og nytår:

Herudover kan der være enkelte lukkedage i løbet af
året, og de vil blive annonceret under Sidste nyt
.

 

Kl. 9:00 til 10:30
Kl. 15:00 til 17:00
Lukket
Lukket

Ønsker du at tilmelde dig vores nyhedsbrev?


Kolding Lystbådehavn

Skamlingvejen 5
6000 Kolding
Tlf. +45 7553 2722