Tilmelding til venteliste

Kolding Lystbådehavn fører en fortløbende venteliste for de, som ønsker bådplads i Kolding Lystbådehavn. Ventelisten er opdelt i 2 zoner.

Zone 1: Fast adresse i Kolding Kommune (første prioritet)
Zone 2: Øvrige

For at blive optaget på ventelisten skal man udfylde tilmeldingsformularen på denne side samt indbetale ventelistegebyret til lystbådehavnens bankkonto. Først når den udfyldte formular sammen med indbetalingen er tilgået lystbådehavnen, bliver man optaget på ventelisten.

Hvert år vil der blive opkrævet et gebyr for stadig at stå på ventelisten. Indbetales gebyret ikke, vil man automatisk blive slettet på ventelisten, og indbetalte depositum tilbagebetales. Gebyr/depositum for optagelse på venteliste fremgår af det til enhver tid gældende takstblad.

Én gang årligt tildeler lystbådehavnen ledige pladser til dem, der iflg. ventelisten har højeste anciennitet. Ønsker man ikke den tildelte plads, bevarer man erhvervet anciennitet.

Stigning i takster pr. 1.4 2018
(02 Jan 2018)
 
Kolding Lystbådehavns bestyrelse har på bestyrelsesmødet den 14. december 2017 besluttet at foretage en 5% taktstigning for en del gebyrer  pr. 1. februar 2018.
 
Nye brændstofpriser i tankanlæg Sydhavn
(05 May 2017)

Kære kunde. Vi har netop skiftet leverandør til OK og har derfor fået nogle lidt mere favorable priser.

Mulighed for at komme med input til Marina City
(15 Feb 2017)

To gange i løbet af 2017 får borgere, naboer, foreninger, virksomheder osv. mulighed for at komme med ideer, forslag og bemærkninger til planerne. 

Kommende brugere designer Marina City
(26 Jan 2017)

En bred gruppe af borgere, foreninger, uddannelsesinstitutioner og virksomheder skal være med til at designe Marina City.

Læs mere på Kolding Kommunes hjemmeside...

Marina City-status december 2016
(26 Jan 2017)

Enkelte bådejere har måske allerede opdaget, at landinspektøren har været i gang med opmålinger på lystbådehavnen.

Læs mere på Kolding Kommunes hjemmeside...

Julelukning på kontoret
(20 Dec 2016)
 
Kontoret er julelukket fra den 23 december til den 1 januar begge dage incl.
Vi ønsker alle vores kunder en rigtig god jul samt et godt nytår, og ser frem til en dejlig sæson i 2017.
Powered by CuteNews


Flere nyheder?

Se listen med alle nyheder
ved at klikke her...

Eller tilmeld dig vores nyhedsbrev via tilmeldingsboksen i bunden af siden!

Tilmeldingsformular til ventelisten - husk at udfylde ALLE felter markeret med *

Undertegnede bekræfter herved, at jeg ønsker at få tildelt liggeplads i Kolding Lystbådehavn, når der bliver mulighed herfor.


Jeg har d.d. overført 1.050,00 kr. til Kolding Lystbådehavns bankkonto i Nordea: 2324 8979 979 062
(ventelistegebyr udgør 490,00 kr. og depositum udgør 560,00 kr.)
 JA *

Jeg er indforstået med, at optagelse på ventelisten først sker, når Kolding Lystbådehavn har modtaget min indbetaling.
 JA *

Jeg er bekendt med bestemmelserne for optagelse på ventelisten (se øverst her på siden):
 JA *

Jeg er bekendt med Kolding Lystbådehavns havnereglement (Klik her for at hente word-dokument, kan tage 1-2 min.):
 JA *Mine personoplysninger

 *
 *
 *
 *
 *
Personoplysninger for evt. medejer, der ønskes påført


Jeg ønsker plads til en sejlbåd  motorbåd - med disse specifikationer *

 *
 *
 *
 *
 *
Oplysninger om den obligatoriske ansvarsforsikring

 *
 *
Supplerende oplysninger

Jeg ønsker fortrinsvis plads i: *
Nordhavnen  Sydhavnen

Jeg er medlem af: *
Kolding Sejlklub  Kolding Bådelaug  Kolding Motorbådsklub  Kolding Strandjagtforening  

Ej medlem (OBS: gebyr 1.050 kr. årligt såfremt du ikke er medlem af en af klubberne)

   


Havnekontorets åbningstider

Mandag-fredag:
Torsdag endvidere (1/4-31/10):
Weekend/helligdage:
Mellem jul og nytår:

Herudover kan der være enkelte lukkedage i løbet af
året, og de vil blive annonceret under Sidste nyt
.

 

Kl. 9:00 til 10:30
Kl. 15:00 til 17:00
Lukket
Lukket

Ønsker du at tilmelde dig vores nyhedsbrev?


Kolding Lystbådehavn

Skamlingvejen 5
6000 Kolding
Tlf. +45 7553 2722