Tilmelding til venteliste

Kolding Lystbådehavn fører en fortløbende venteliste for de, som ønsker bådplads i Kolding Lystbådehavn. Ventelisten er opdelt i 2 zoner.

Zone 1: Fast adresse i Kolding Kommune (første prioritet)
Zone 2: Øvrige

For at blive optaget på ventelisten skal man udfylde tilmeldingsformularen på denne side samt indbetale ventelistegebyret til lystbådehavnens bankkonto. Først når den udfyldte formular sammen med indbetalingen er tilgået lystbådehavnen, bliver man optaget på ventelisten.

Hvert år vil der blive opkrævet et gebyr for stadig at stå på ventelisten. Indbetales gebyret ikke, vil man automatisk blive slettet på ventelisten, og indbetalte depositum tilbagebetales. Gebyr/depositum for optagelse på venteliste fremgår af det til enhver tid gældende takstblad.

Én gang årligt tildeler lystbådehavnen ledige pladser til dem, der iflg. ventelisten har højeste anciennitet. Ønsker man ikke den tildelte plads, bevarer man erhvervet anciennitet.

Nyt om Marina City
(16 Jun 2021)
 
Kolding Kommune har netop udsendt denne status over Marina City projektet:
  • Munck og Meldgaard skal være med til at bygge Marina City
  • Status for Marina City: Vi venter og gør klar
  • Udstilling i KOMtaineren om bæredygtighed i Marina City
  • Geotekniske undersøgelser af fjordbunden
  • Tre eksamensprojekter om Marina City giver god inspiration
  • Midlertidig skulptur af Erik Valter skaber refleksion om byudvikling
Musik på Marina Syd 19/8 og 20/8
(28 May 2021)

Sensommeren 2021 byder på musikalske toner i Marina Syd, hvor der over to dage vil være koncerter ved Lystbådehavnen. Torsdag den 19. august er det Queen Machine, vi får besøg af, og fredag den 20. august er det TV2...

Vi åbner nu for vandet på land
(22 Mar 2021)
 
Kære kunde. Vi åbner nu for vandet på land efter en lang kold periode med nattefrost, og vi glæder os til al den aktivitet, det medfører. Husk, at vi har fået større sorteringskrav i vores containergård...
 
Fokus på bæredygtighed i Marina City
(17 Dec 2020)

Marina City bliver et eksempelområde på udviklingen af et nyt, bæredygtigt by- og havneområde. Derfor tages der en række helt usædvanlige initiativer for at fremme biodiversiteten, begrænse CO2-udslippet, bygge anderledes og genanvende materialer på nye måder. 

Marina City rettes til efter borgernes forslag
(17 Dec 2020)

Færre boliger, lavere bygninger ud mod vandet og udgravning af fjordbunden om vinteren, der tager mest muligt hensyn til naturen. Det er nogle af borgernes forslag til ændringer, der arbejdes videre med omkring Marina City.
 
Nyt om husbåde i Marina City
(30 Sep 2020)

Planlægningen vedr. husbåde i Marina City skrider fremad. Der projekteres med 29 veludstyrede pladser længst mod øst i marinaen. Også priserne er nu fastlagt (2020-niveau), og der er udarbejdet en lejekontrakt. Se det omfattende informationsblad om husbådene.

Powered by CuteNews


Flere nyheder?

Se listen med alle nyheder
ved at klikke her...

Eller tilmeld dig vores nyhedsbrev via tilmeldingsboksen i bunden af siden!

Tilmeldingsformular til ventelisten - husk at udfylde ALLE felter markeret med *

Undertegnede bekræfter herved, at jeg ønsker at få tildelt liggeplads i Kolding Lystbådehavn, når der bliver mulighed herfor.


Jeg har d.d. overført 1.144,00 kr. til Kolding Lystbådehavns bankkonto i Nordea: 2324 8979 979 062
(ventelistegebyr udgør 584,00 kr. og depositum udgør 560,00 kr.)
 JA *

Jeg er indforstået med, at optagelse på ventelisten først sker, når Kolding Lystbådehavn har modtaget min indbetaling.
 JA *

Jeg er bekendt med bestemmelserne for optagelse på ventelisten (se øverst her på siden):
 JA *

Jeg er bekendt med Kolding Lystbådehavns havnereglement (Klik her for at hente word-dokument, kan tage 1-2 min.):
 JA *Mine personoplysninger

 *
 *
 *
 *
 *
Personoplysninger for evt. medejer, der ønskes påført


Jeg ønsker plads til en sejlbåd  motorbåd - med disse specifikationer *

 *
 *
 *
 *
 *
Oplysninger om den obligatoriske ansvarsforsikring

 *
 *
Supplerende oplysninger

Jeg er medlem af: *
Kolding Sejlklub  Kolding Bådelaug  Kolding Motorbådsklub

Kolding Jagt- og Strandjagtforening  Kolding Fritidssejlere

Ej medlem (OBS: gebyr 1.136 kr. årligt såfremt du ikke er medlem af en af klubberne)
Du bedes give havnekontoret besked, når/hvis du melder dig ind i en af klubberne.
Kolding Lystbådehavns persondatapolitik
Kolding Lystbådehavn indsamler, opbevarer og anvender personoplysninger, som er en forudsætning for driften af Kolding Lystbådehavn. Disse data indgår i KLBHs medlemskartotek og anvendes ene og alene internt i driften af Kolding Lystbådehavn i forbindelse med kontinuerlig opdatering af medlemskartotek, pladslejeaftaler mv. Følgende data indgår: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, båddata samt forsikringsselskab/policenummer. Ved udmeldelse af Kolding Lystbådehavn vil samtlige persondata/oplysninger blive slettet efter max. 6 måneder.

Fremtidige fakturaer omfattende pladsleje indeholder dit medlemsnummer samt bekræftelse på dit pladsnummer og gældende periode. Ved betaling af fakturaen godkender du, at Kolding Lystbådehavn må anvende ovennævnte oplysninger i medlemskartoteket internt.


  Jeg har læst og accepterer KLBHs persondataplitik som beskrevet ovenfor *   


Havnekontorets åbningstider

Mandag-fredag:
Torsdag endvidere (1/4-31/10):
Weekend/helligdage:
Mellem jul og nytår:

Herudover kan der være enkelte lukkedage i løbet af
året, og de vil blive annonceret under 'Sidste nyt'
.

 

Kl. 9:00 til 10:30
Kl. 15:00 til 17:00
Lukket
Lukket

Ønsker du at tilmelde dig vores nyhedsbrev?


Kolding Lystbådehavn

Skamlingvejen 5
6000 Kolding
Tlf. +45 7553 2722