Tilmelding til venteliste

Kolding Lystbådehavn fører en fortløbende venteliste for de, som ønsker bådplads i Kolding Lystbådehavn. Ventelisten er opdelt i 2 zoner.

Zone 1: Fast adresse i Kolding Kommune (første prioritet)
Zone 2: Øvrige

For at blive optaget på ventelisten skal man udfylde tilmeldingsformularen på denne side samt indbetale ventelistegebyret til lystbådehavnens bankkonto. Først når den udfyldte formular sammen med indbetalingen er tilgået lystbådehavnen, bliver man optaget på ventelisten.

Hvert år vil der blive opkrævet et gebyr for stadig at stå på ventelisten. Indbetales gebyret ikke, vil man automatisk blive slettet på ventelisten, og indbetalte depositum tilbagebetales. Gebyr/depositum for optagelse på venteliste fremgår af det til enhver tid gældende takstblad.

Én gang årligt tildeler lystbådehavnen ledige pladser til dem, der iflg. ventelisten har højeste anciennitet. Ønsker man ikke den tildelte plads, bevarer man erhvervet anciennitet.

Nu åbner vi for vandet på land
(14 Mar 2019)
 
Kære kunde.
Vi åbner for vandet på land til kommende weekend 15-16-17 marts, og vi glæder os til at se dig til en ny sæson.
Marina City – information for sejlere
(19 Dec 2018)

Visionen for Marina City er at skabe Danmarks mest attraktive marina og den største udenfor hovedstadsområdet med 1.000 bådpladser. Men hvordan bliver det at have sin båd liggende i Marina City? Hvordan bliver havnen indrettet? Hvad bliver prisen for en bådplads? Og hvornår kommer der til at ske noget?

Nye informationer vedrørende husbåde i Marina City
(17 Dec 2018)
 
Kolding Lystbådehavns bestyrelse er indstillet på at give tilladelse til 1 stk. privat husbåd placeret ved bredden, syd for G-broen. Og med mulighed for, at denne husbåd senere flyttes til det nye husbådsmiljø i Marina City. Eventuelle interesserede anmodes om senest den 31.01.2019 at fremsende ansøgning til Kolding Lystbådehavn herom, inkl. tegningsmateriale af den påtænkte husbåd. 
 
Derudover har Kolding Lystbådehavns bestyrelse besluttet at imødekomme kommunens ønske om at opsætte en udstillingshusbåd, forudsat der opnås enighed om konditionerne herfor.
 
Sådan klager du over støv- og støjgener fra Kolding Havn
(09 Oct 2018)

Ved observation af støv-/støjgener og anden forurening på Kolding Havns vand og/eller vandarealer er det af afgørende betydning, at indrapporteringen foretages så hurtigt som muligt, gerne mens det observeres.

Information vedrørende persondataforordningen (GDPR)
(24 May 2018)
 
Den selvejende institution Kolding Lystbådehavn er dataansvarlig og implementerer GDPR den 25. maj 2018.
Toparkitekter skal udforme landskabet i Marina City
(03 Apr 2018)

 

Efter en tæt kamp er Schønherr landskabsarkitekter udpeget som vinder af konkurrencen om at udforme havnepromenaden, strandparken, bådoplag, veje, stier, parkering og øvrige udearealer i Marina City.

Powered by CuteNews


Flere nyheder?

Se listen med alle nyheder
ved at klikke her...

Eller tilmeld dig vores nyhedsbrev via tilmeldingsboksen i bunden af siden!

Tilmeldingsformular til ventelisten - husk at udfylde ALLE felter markeret med *

Undertegnede bekræfter herved, at jeg ønsker at få tildelt liggeplads i Kolding Lystbådehavn, når der bliver mulighed herfor.


Jeg har d.d. overført 1.050,00 kr. til Kolding Lystbådehavns bankkonto i Nordea: 2324 8979 979 062
(ventelistegebyr udgør 490,00 kr. og depositum udgør 560,00 kr.)
 JA *

Jeg er indforstået med, at optagelse på ventelisten først sker, når Kolding Lystbådehavn har modtaget min indbetaling.
 JA *

Jeg er bekendt med bestemmelserne for optagelse på ventelisten (se øverst her på siden):
 JA *

Jeg er bekendt med Kolding Lystbådehavns havnereglement (Klik her for at hente word-dokument, kan tage 1-2 min.):
 JA *Mine personoplysninger

 *
 *
 *
 *
 *
Personoplysninger for evt. medejer, der ønskes påført


Jeg ønsker plads til en sejlbåd  motorbåd - med disse specifikationer *

 *
 *
 *
 *
 *
Oplysninger om den obligatoriske ansvarsforsikring

 *
 *
Supplerende oplysninger

Jeg ønsker fortrinsvis plads i: *
Nordhavnen  Sydhavnen

Jeg er medlem af: *
Kolding Sejlklub  Kolding Bådelaug  Kolding Motorbådsklub  Kolding Strandjagtforening  

Ej medlem (OBS: gebyr 1.050 kr. årligt såfremt du ikke er medlem af en af klubberne)

Kolding Lystbådehavns persondatapolitik
Kolding Lystbådehavn indsamler, opbevarer og anvender personoplysninger, som er en forudsætning for driften af Kolding Lystbådehavn. Disse data indgår i KLH’s medlemskartotek og anvendes ene og alene internt i driften af Kolding Lystbådehavn i forbindelse med kontinuerlig opdatering af medlemskartotek, pladslejeaftaler mv. Følgende data indgår: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, båddata samt forsikringsselskab/policenummer. Ved udmeldelse af Kolding Lystbådehavn vil samtlige persondata/oplysninger blive slettet efter max. 6 måneder.

Fremtidige fakturaer omfattende pladsleje indeholder dit medlemsnummer samt bekræftelse på dit pladsnummer og gældende periode. Ved betaling af fakturaen godkender du, at Kolding Lystbådehavn må anvende ovennævnte oplysninger i medlemskartoteket internt.


  Jeg har læst og accepterer KLH's persondataplitik som beskrevet ovenfor: *   


Havnekontorets åbningstider

Mandag-fredag:
Torsdag endvidere (1/4-31/10):
Weekend/helligdage:
Mellem jul og nytår:

Herudover kan der være enkelte lukkedage i løbet af
året, og de vil blive annonceret under Sidste nyt
.

 

Kl. 9:00 til 10:30
Kl. 15:00 til 17:00
Lukket
Lukket

Ønsker du at tilmelde dig vores nyhedsbrev?


Kolding Lystbådehavn

Skamlingvejen 5
6000 Kolding
Tlf. +45 7553 2722